جمع آوری نمونه مدفوع

 جمع آوری نمونه مدفوع

نمونه یک یا2 ساعت قبل از انتقال به آزمایشگاه می ‌ تواند تهیه شود

نمونه بایدمستقیما در ظرفی که از طرف آزمایشگاه در اختیار شما قرار می گیرد جمع آوری شود

در موردبیماران بستری نمونه را در یک ظرف خشک جمع آوری نموده و به ظرف مخصوص برچسب دار منتقل نمایید

از بخش بلغمی یا خونی مدفوع درون ظرف مخصوص ریخته شود

در صورت مشاهده کرم و هر مورد مشکوک آن را در ظرف قرار داده و به آزمایشگاه اطلاع دهید

نمونه مدفوع نباید با ادرار یا سایر مواد آلوده شود.

آدرس : خراسان شمالي ، بجنورد ، ميدان شهيد ، بن بست شفا ، آزمايشگاه دکتر يوسفي
تلفن : 05832244985 - 05832234647
کد پستی : 9414744464
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به آزمايشگاه تشخيص پزشکي دکتر يوسفي می باشد .